Makedonya Vatandaşlık Danışmanlık Şirketi
Background

Makedonya Vatandaşlığı

MAKEDONYA OTURMA İZNİ

Makedonya'da çalışma, okuma veya başka amaçlarla ikamet etmeyi düşünüyorsanız, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen Oturma iznini almalısınız. Oturma iznini güvenceye aldıktan sonra, Makedonya'ya tek bir giriş için Uzun Vade Vizesi'ne başvurmanız gerekecektir.
Makedonya Cumhuriyeti topraklarına girmek, kalmak veya geçmek niyetinde olan bir yabancı, ülkeye girmek için uygun bir vize almakla yükümlüdür. Makedonya Cumhuriyeti'ndeki yabancıların kalması Yabancılar Kanunu ile düzenlenir.
Makedonya Cumhuriyeti Vatandaşlığı
Makedonya Cumhuriyeti Vatandaşlık Sertifikası
Altı aydan daha uzun süre ikamet etmiş / ikamet eden Makedonya Cumhuriyeti vatandaşları, en yakın diplomatik - konsolosluk misyonunda Vatandaşlık Belgesi için başvuruda bulunabilirler.
Makedonya Cumhuriyeti Vatandaşlığı Alınması
Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkına sahip kişiler prosedürü en yakın diplomatik-konsolosluk misyonunda başlatabilirler.

NASIL
BAŞVURULUR

GEREKLİ
ŞARTLAR

AVANTAJLAR & DEZAVANTAJLAR

YAŞAM
ŞARTLARI

Sizi Arayalım

0 216 410 22 22
title

Makedonya Vatandaşı Olmak mı İstiyorsunuz.

Konusunda Uzman Ekibimiz Makedonya Vatandaşı olabilmeniz için size profesyonel hizmet sunmak için hazır. Sizi bilgilendirebilmemiz için formu doldurabilirsiniz.

Makedonya vatandaşlığı başvurusu nasıl yapılır?

Gerekli belgeler:
Vatandaşlık başvurusu;
⦁Uluslararası bir formdaki doğum kayıtlarında bir girdinin çıkarımı (yabancı bir organ tarafından veriliyorsa altı aydan eski olmamak şartıyla)
⦁Uluslararası bir formda (Yabancı bir organ tarafından veriliyorsa altı aydan büyük olmayan) Evlilik Kayıt Defterinde bir girişin çıkartılması
⦁Makedonya Cumhuriyeti'nde konut statüsünün çözülmüş olduğunu gösteren kanıt
⦁Daimi kaynak kanıtı ve geçim kaynağı olarak kullanılan maddi imkânların miktarı (alınan maaş ya da emekli aylığı miktarı teyidi)
⦁Makedonca dil bilginin kanıtı (eğer başvuran Makedonya Cumhuriyetinde kurslara devam etmişse, ispat orijinal sertifikayı veya noter tasdikli bir kopyasını gerektirir).

B, C ve D vizeleri, bir yabancının sunacağı bir vize başvurusu üzerine verilir sadece Makedonya Cumhuriyeti'nin diplomatik veya konsolosluk bölümünde başvurulabilir. Bir yabancısınız ve vize başvurusunu bizzat sunmak için ,transit, kısa süreli ve uzun süreli vizeye (vize B, C ve D) başvuru yapılabilir. Onaylanmış bir vize veya farklı gerekçelere dayanarak geçici konut verme kararı (ancak Makedonya Cumhuriyeti ülkesiyle kurulmuş bir vize rejiminin bulunmaması koşuluyla) başvuru sahibi, vizeye sahip olması gerekmez ancak yalnızca bir kararla olabilir) bizzat başvuran tarafından alınabilir.
Bir yabancının vize başvurusunu Makedonya Cumhuriyeti'nin diplomatik veya konsolosluk misyonuna sunar. Makedonya'nın menşei ülkesinde veya ilgili kişinin bulunduğu ülkede ikamet iznine sahiptir ve diplomatik veya konsolosluk misyonunda kayıtları mevcut hale gelir.
Makedonya Cumhuriyeti'nin diplomatik veya konsolosluk misyonu bulunmaması halinde başvuranın ikamet ettiği ülkede vize başvurusu diplomatik veya Makedonya Cumhuriyeti'nin ortak olduğu ülkenin konsolosluk misyonu temsil anlaşması varsa geçerlidir.
Yukarıda belirtilen olasılıklar dahilinde, bir yabancı diplomatik veya konsolosluk başvurusunda bulunabilir . B veya C vizesi ile Makedonya Cumhuriyeti'ne girmek için yurtdışında görev yapmak, ancak kendisinin diplomatik veya konsolosluk misyonunun bulunduğu ülkenin mukimi olması halinde gerçekleşebilir. Bir yabancı, yalnızca diplomatik veya konsolosluğa uzun vadeli vize (vize D) başvurabilir Makedonya Cumhuriyeti menşei ülkelerinde veya diplomatik veya konsolosluk görevlerinde Makedonya Cumhuriyeti'nin mukim olduğu ülkede görevlendirilebilir. Vize başvurusu, vatandaşlığa giriş yapmak ya da vatandaşlığa geçmek isteyen yabancı tarafından sunulmaktadır.
Vize D
Vize D, Makedonya Cumhuriyeti'nde uzun süre kalmak üzere ülkesinden çıkmak isteyen bir yabancıya verilir. Aşağıdaki sebeplerden dolayı Makedonya Cumhuriyeti'nde geçici ikamet izni verilmelidir:
⦁İstihdam veya serbest meslek
⦁okula veya çalışmalara devam etmek
⦁Uluslararası öğrenci / öğrenci değişim programlarına katılım
⦁uzmanlık, mesleki eğitim veya pratik eğitim
⦁bilimsel araştırma
⦁tıbbi tedavi
⦁Ailenin yeniden toplanması
⦁insani gerekçeler
Vize D, yukarıdaki nedenlerden biri nedeniyle, Cumhuriyet'e tek bir giriş yapılması için verilir. Makedonya'da 30 (otuz) güne kadar bir süre kalma hakkına sahiptir ve altı aya kadar bir süre için geçerlidir. Uzun süreli vizesiz giriş izni verilen yabancı kişinin, İçişleri Bakanlığına bildirmesi gerekmektedir. Makedonya Cumhuriyetine giriş tarihinden itibaren beş gün içinde Bakanlık, raporları tamamlama tarihinden itibaren geçerli 25 (yirmi beş) gün kendisine geçici oturma izni verir.
Vizesiz Giriş
Üçüncü bir ülkenin geçerli bir seyahat belgesinin sahibi olan bir yabancının, Schengen'in çoklu girişli Vize C'si, içinde kalma süresinden en az beş gün daha uzun süre geçerli, Makedon vizesiz ülkeye giriş yapabilir. Yabancı her girişte 15 (on beş) gün süreyle ülkede kalabilir. Makedonya Cumhuriyeti'ndeki sonraki kalışların toplam süresinin aşılmaması durumunda ilk giriş tarihinden sonraki herhangi bir yarım yıllık dönemde üç aylık bir süre verilir. Vize gerektirmeyen yabancılar Makedonya Cumhuriyeti'ne girebilir ve orada kalabilirler. Altı aylık bir süre içerisinde 90 (doksan) güne kadar olan süre bu gruptaki insanlar içindir. Yabancılar, geçerli bir seyahat belgesi veya başka bir formla Makedonya Cumhuriyeti'ne girebilirler. devlet sınırını geçerek veya sınır geçiş noktasındaki sınır kontrollerinde kimlik tespiti yaptırarak işlemleri tamamlarlar. Bir sınır polisi tarafından talep edilmesi üzerine, yabancının Makedonya Cumhuriyeti'ne giriş nedeni açıklanmak zorundadır . Resmi ya da iş gezileri ile ilgili olarak, bir yabancı bir şirket tarafından davetiye gönderebilir veya ticaret, endüstri veya işle ilgili toplantılara veya etkinliklere katılmak için diğer makamlardan belge talep edilebilir. Ticari ilişkilerin veya ticari işbirliğinin varlığını sağlayabilen belgeler, fuar biletleri, kongre organizatörleri tarafından yapılan davetiyeler, konferanslar ve benzeri etkinlikler resmi ya da iş ziyaretinin kanıtı olarak sunulması kabul edilebilir .
Özel ziyaretler ve turizme gelince, bir yabancının ev sahibi tarafından bir davetiye olarak sunabileceği bir belge kurum tarafından konaklama belgelendirilmesi, seyahat düzenlemeleri ve dönüş veya transit seyahat biletleri, ile birlikte sunulduğunda gerekli belgeler tamamlanmış olur. Makedonya Cumhuriyeti'ni ziyaret etmenin ek sebeplerine gelince, yabancılar giriş biletleri, siyasi, bilimsel, kültürel, sportif veya dinsel olaylar olarak sınıflandırılabilir. Tıbbi tedavi, ameliyat, terapi ve sağlık kontrolleri ile ilgili olarak, bir yabancı tıbbi veya tıbbi amaçlı bir tıbbi kurumdan makbuz sunmakla yükümlüdür bir kamu veya özel sağlık kuruluşunda klinik tedavi almış olmalıdır. Geçim, Makedonya Cumhuriyeti'nde kalış süresince, yabancıların kalışları alternatif bir şekilde sağlanmadıkça günde 50 Euro'dur. 90 (doksan) günden daha uzun süre kalmayı düşünen bir yabancının geçiçi ikamet iznine başvurması gerekir.
Daha önce geçici ikamet izni verildikten sonra, bir yabancının Makedonya'ya girişi şu gerekçelere dayanmaktadır:
⦁iş
⦁serbest meslek
⦁okula devam etme
⦁çalışmalara devam etme
⦁uluslararası öğrenci / öğrenci değişim programlarına katılım
⦁uzmanlık
⦁mesleki eğitim veya pratik eğitim
⦁bilimsel araştırma
⦁tıbbi tedavi
⦁Ailenin yeniden toplanması
⦁Makedonya Cumhuriyeti vatandaşının yakın bir aile üyesi
⦁Makedonya Cumhuriyeti'nin menşei
⦁Makedonya Cumhuriyeti'nde doğan bir yabancının çocuğu
⦁insani gerekçeler
Makedonya Vatandaşlığını Reddetmek
Makedonya Cumhuriyeti vatandaşları, aşağıdaki ön koşulları yerine getirirlerse, Makedon vatandaşlıktan vazgeçebilirler:
⦁18 yaşına ulaşmak
⦁tüm devlet ve özel kuruluşlara, kuruluşlara, kuruluşlara ve diğer yasal ve fiziki kişilere yönelik tüm mülkleri yasal ve toplumsal yükümlülükleri usulüne uygun şekilde yerine getirmek
⦁evlilik veya çocuk-anne-baba ilişkisinden doğan tüm mülkiyet-hukuki ve diğer kamu yükümlülüklerini Makedonya Cumhuriyeti'nde yaşayan kişilere karşı usulüne uygun olarak karara bağlamak
⦁yetkili bir organ tarafından düzenlenen, tasfiye prosedürünün, yani şirket kurucuları veya ortak oldukları şirketin feshine ilişkin prosedürlerin uygulanmadığını gösteren bir belge sunmak; veya kendi mülkiyetine karşı prosedüre sahip olmak, eğer bu kendi işi türü ise;
⦁Resmi olarak yargılanan bir suç için kendisine aleyhinde cezai takibat yapılmamış olmak
⦁hapis cezası aldığı takdirde cezaya çarptırılmış olmamak
⦁yabancı vatandaşlığa ilişkin belgeler veya Makedon vatandaşlığını sona erdikten sonra yabancı vatandaşlığa kabul edileceğini gösteren belgelere sahip olmak
Makedon vatandaşlığından vazgeçmek için gerekli belgeler:
⦁Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlığından vazgeçme talebini doldurdurmuş olmak
⦁Talebi gönderen kişinin kişisel olarak imzalanmış CV'si
⦁Evli ise Evlilik Kayıt Defterinde bir girdinin çıkartılması
⦁Yabancı uyrukluğa kabul edileceği garantisi
⦁Makedonya Cumhuriyeti Merkez Sicili'ne 10 EUR tutarında ödenen ücret belgesi
⦁Ona ilişkin talep varsa, 14 yaşın üzerindeki bir çocuğun onayı
⦁18 yaşın altındaki bir çocuk için ebeveyn onayı
Makedonya Cumhuriyeti'nin güvenliği adına, Makedonya vatandaşlığını sona erdirme yönünde sunulan talepler reddedilebilir.


Makedonya vatandaşlığının avantajları ve dezavantajları nelerdir ?

Siyasi istikrarsızlık ve işsizlik, halk arasında büyük bir kargaşaya neden oldu. Geçen Aralık ayında yapılan seçimlerden sonra Makedon ağacında yeşil sürgünler ortaya çıkmaya başladı ve ülke daha istikrarlı bir aşamaya girdi ve istihdamın iyileşme eğilimi zaten bir gerçekti.
Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'ya kara yollarını bağlayan stratejik bir alanda Balkanlar'ın merkezinde bulunan küçük bir ülkedir (25.713 km² ve ​​2100300 nüfuslu). Başkenti ve mali ve ekonomik merkezi şu anda 700.000 civarında nüfusa sahip olan Üsküp'tür. Sözü edilen politik karışıklığa ve işsizliğe rağmen, son yıllarda ekonominin % 2-4'lük bir Büyüme Oranı (CAGR) ile gelişmiş altyapı ve önemli vergi avantajları, Makedonya'yı yatırımcılar için cazip bir bölge haline getiriyor. Doing Business 2016 sıralamasına göre, Makedonya, iş yapmak için daha elverişli bir çevreye sahip onuncu ekonomidir ve işi kolaylaştırmak için Yeni Zelanda'dan sonra ikinci sırada yer alır. Mali reformlar sadece altı yıl önce olduğu gibi 94. sırada yer alıyor gibi görünüyor.
Makedonya'da Yatırım Fırsatları
"Makedonya, Avrupa'daki yatırımın yeni cennetidir", bu hükümet tarafından 2014'te yabancıları Makedonya'ya yatırım yapmak için çekmek için başlattığı kampanyanın sloganıydı. Yapılan önlemler şunlardı:
⦁Bir şirketin yerleşimini kolaylaştırmak (şirket kaydı için "tek duraklı alışveriş sistemi" 4 saat içinde).
⦁Kurum gelirleri ve kişisel gelir vergisi oranlarının% 10 olarak sabitlendiği bir vergi reformu uygulamak
⦁İş geliştirme ve teknolojik gelişme bölgeleri yaratmak için ülkedeki maddi ve maddi olmayan varlıklara yeniden yatırıldıklarında kazanılan kazançlardan toplam muafiyet elde etmesine izin vermek
⦁Doğrudan yatırım paylarının elden çıkarılmasından ve satılmasından elde edilen kazançlar serbestçe yurtdışına aktarılabilmesi
⦁Bazı yatırımlar için 10 yıl boyunca kurumlar vergisinden muafiyet ve 5 yıl boyunca gelir vergisinde % 50 indirim yapılması.
⦁Hammadde ve ekipman için KDV ve gümrük vergilerini ortadan kaldırmak
⦁Sahanın hazırlanması için tarifelerden muafiyet sağlanması.
⦁Su şebekelerine, kanalizasyona, ısıtma, gaz ve elektrik bağlantısına serbest izin vermek
⦁500.000 EURO'ya kadar fabrikaların inşaatı için sübvansiyonlar vermek


Makedonya'da yaşam şartları nelerdir ?

Aylık Kira
Şehir merkezinde daire (1 yatak odası) 10.524.34 ден
Daire (1 yatak odası) merkez dışında 7,021.30 ден
Şehir Merkezinde Daire (3 yatak odası) 17.890.74 ден
Daire (3 yatak odası) merkez dışında 12.972.29 ден
Şehir Merkezinde Apartman Satılık Metrekare Fiyat 57.912.21 ден
Metre Kare başına fiyat Merkez Dışında Daire 42.620.18 ден
Maaşlar Ve Finansman
Aylık Ortalama Net Maaş (Vergi Sonu) 18.560.76 ден
İpotek Faiz Oranı Yüzdeler (%), Yıllık, Sabit Faiz Oranı 6,63
Kişi başına GSYİH
5.237,15 USD ‎(2016)
Nerede Yaşamalı ?
Üsküp, Makedonya'nın başkenti ve kültür merkezi - en az birkaç güne mal olan bir mola noktası. Burada, ülkenin hala modern bir Avrupa yaşam biçimini kucakladığı bir tecrübeye sahip olursunuz. Eski çağına saygı gösteriyor. Üsküp'ün Taş Köprüsü'nden bu eski ve yeni bu kombinasyonu göstermek için belki de daha iyi bir örnek yoktur.
Şehrin yeni yanını eski Osmanlı mahallesine bağlar. Modern ofis binalarının olduğu bir mahalleden Eski Pazar'a geçmek, geri dönmek gibidir. Şehrin ana mekanlarını görmek için zaman ayırın:
Plostad Makedonija (Üsküp Merkez Meydanı), kentin üzerinde 6. yüzyıl kalesi duruyor ve Üsküp'teki en ünlü vatandaşlardan birinin anıtı ve dünyanın yoksul insanlar için insani yardım çalışmalarına olan uzun ömürlü bağlılığını anan Rahibe Teresa Anıtı Evi'de buradadır.

Bir Sorunuz mu Var !

Vatandaşlık İşlemleri konusunda bize ulaşın